SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ

Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi İmzalanması

Yeni satın aldığınız veya Yeni Taşındığınız binada daha önce Doğal gaz kullanılmış ise Adınıza yeniden Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılması gerekir.

Doğal gaz kullanım sözleşmesi için gerekli evrakları hazırlayınız.

 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası
 • Sözleşme yapacak kişi kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
 • Mülk sahibi ise Tapu fotokopisi
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için noter onaylı vekâletname fotokopisi
 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası
 • Sözleşme yapacak kişi kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
 • Mülk sahibi ise Tapu fotokopisi
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için, noter onaylı vekâletname fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
 • Kaşe
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası.
 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı.
 • Yetkili olduğunu gösterir karar defteri.

Hazırlanan evraklarla birlikte doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalar ve Güvence Bedelini ve Damga Vergisini yatırır. Bu sözleşmenin dairede gazı kullanacak kişi tarafından yapılması mevzuat açısından zorunludur.

Abonelik Sözleşmesi imzalayan müşterilerden bir defaya mahsus olmak Doğalgaz Piyasası dağıtım ve müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre geri verilmek üzere Güvence Bedeli (Depozito) tahsil edilir.

Konutlara ait Güvence Bedellerine buradan ulaşabilirsiniz. Konut dışı aboneliklere ait güvence bedelleri proje tüketim değerlerine göre hesaplanacaktır.

Güvence Bedeli ödendikten sonra Mevzuata göre gaz açılış işlemleriniz yapılır.

keyboard_arrow_up