SIKÇA SORULAN SORULAR

Bireysel kullanım için;

 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 • Sözleşme yapacak kişi kiracı ise Kira kontratı fotokopisi,
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için noter onaylı vekâletname fotokopis

Ticari kullanım için;

 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 • Sözleşme yapacak kişi kiracı ise Kira kontratı fotokopisi,
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için, noter onaylı vekâletname fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
 • Kaşe

Merkezi kullanım için

 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Yetkili olduğunu gösterir karar defteri.

Tapunuz yoksa ilgili şehrin Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden oturulan binanın kaydı alınır veya arsa tapusu üzerinden işlemler yapılır. Arsa tapusu üzerinden yapılan işlemlerde elektrik ve su faturası ile belediyeye yatırılan emlak vergisi dekontu da getirilmelidir.

UDAŞ, yetkili iç tesisat firmalarının projelendirip montajını tamamladığı tesisatlara gaz arzı sağlanmadan boyanmasına, kullanılan malzemelerin kalite kontrolü ve sağlıklı bir test açısından müsaade etmemektedir.Müteahhit olarak inşa ettiğiniz dairelerin tümü için bağlantı sözleşmesi yapılabilir, yetkili bir firmamız aracılığı ile projelendirip ve onaylı projesine göre montajı biten tüm daireleriniz için kendi adınıza abonelik sözleşmesi yaparak gaz arzını sağladıktan sonra yine UDAŞ abone merkezine başvurarak daha önce yaptığınız abonelik sözleşmelerini fesih ederek güvence bedellerinizi geri alabilirsiniz. Böylece tesisatınızın tüm kontrolleri ve testleri tamamlanmış olacağından doğal gaz tasisatlarını ana kolon hatları sarı Ral 1021 olmak üzere daire içlerini uygun renkte yağlı boya ile boyayarak müşterilerinize daha kaliteli bir hizmet sunabilirsiniz.

Tapu sahibinin vefatı durumunda veraset intikal belgesi ile varisler abonelik işlemlerini yaptırabilirler. Varisler birden çoksa aralarında ilgili mülkte doğal gaz kullanımına karşı olmadıklarını gösterir bir dilekçe de hazırlamalıdırlar.

Gazların çoğu zehirlenmeye yol açabilir. Bu zehirlenmeler Karbonmonoksit (CO)’e bağlıdır. Karbonmonoksit kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücuda oksijen taşımasını önler ve böylece vücudun zehirlenmesine sebep olur. Doğalgaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Çok miktarda bulunduğu zaman ortamda oksijen azalacağından boğulmaya sebep olabilir. Bu nedenle doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması gerekir. Evlerde ve iş yerlerinde menfezlerin kesinlikle kapalı olmaması bu açıdan çok önem taşımaktadır.

Tabiatta kokusuz olan doğalgaza, kullanıcının herhangi bir gaz kaçağını kolaylıkla fark edebilmesi için koku verici bir madde eklenir. Uşak şebekesine verilen doğalgaza, çürük sarımsak kokusu veren THT (Tetra Hidro Teofen) ve TBT (Tetra Butil Merkoptan) maddesi katılmaktadır.

Yandığı zaman artık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır. Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez. Diğer yakıtlardan ucuzdur. Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir. Önce kullanılır, bedeli sonra ödenir. Depolama ve taşıma maliyeti yoktur. Depolama alanları başka kullanıma ayrılabilir. Zahmetsiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür. Doğalgaz havadan hafiftir, serbest halde iken yükselir ve birikmez.

 • Ekonomik: Doğalgaz kömür, fuel-oil ve elektriğe kıyasla ekonomik ve verimli bir yakıttır. Yanma verimi yüksektir. Diğer yakıt giderlerinden daha fazla tasarruf sağlar.
 • Konforlu: Doğalgaz sizi kömür bitti, fuel-oil kazandı dertlerinden kurtarır. Tutuşturma derdi yoktur, kül ve artık bırakmaz, koku yapmaz. Düğmeye basarsınız, doğalgaz konforunu yaşarsınız.
 • Çevreci: Doğalgaz, Artığı olmadığı için çevreyi kirletmez, hava kirliliğine neden olmaz. Doğalgazla hem evlerimiz hem de kentimiz temiz kalır.

Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebileceği için yakıt kaybı çok azdır. Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir. Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir. Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur. Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gerek zaman kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir. Verimli bir yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkânı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56 dereceye kadar indirilebilir. Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oil ’de yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10’dur. Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir. Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı birçok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar. Hem petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar. Ayrıca boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiği için yakıtın taşıması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.

Abone bağlantı bedeli; Sayaç dâhil dağıtım şebekesinden abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olup, geri ödemesi yapılmamaktadır. Güvence bedeli, sözleşme işleminiz esnasında peşin olarak alınır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda sözleşmenizi iptal etmeniz halinde fesih işlemine müteakip varsa fatura borcunuz tahsil edilerek Devlet İstatistik Enstitüsüne tarafından açıklanan Tüketici fiyatları Genel İndeksi’ ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir.

Diğer sorularınız için lütfen İletişime geçin.

keyboard_arrow_up