BAĞLANTI İŞLEMLERİ

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse veya binanızın önünde servis kutusu varsa Aşağıdaki bilgilere göre Abonelik işlemlerini yapabilirsiniz.

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa bulunduğunuz sokağın UDAŞ tarafından yatırım planına dahil edilip edilmediğini UDAŞ’ a başvurarak öğrenebilir, yatırım planına dahil edilmişse abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

A- Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Tapu
 • Yapı Kullanım izin Belgesi (İskan)
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi olmayan binalar için; 2004 yılı ve öncesi konutlarda emlak beyanı, su ve elektrik faturası.
 • Başvuru dilekçesi (Sertifikalı firma onaylı tüketim beyanı bilgilerini içeren)
 • Abone olacak Gerçek kişi ise TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Tapu
 • Yapı Kullanım izin Belgesi (İskan)
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi olmayan binalar için; 2004 yılı ve öncesi konutlarda emlak beyanı, su ve elektrik faturası.
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
 • Kaşe
 • Yönetici kimlik fotokopisi (Merkezi sistem aboneliklerde apartman yöneticisinin noter tasdikli apartman karar defterine yetkili olarak atama yapıldığına dair karar örneği.)
 • Yapı Kullanım izin Belgesi (İskan)
 • Yönetime ait vergi numarası

B- Abonelik Başvurusu ve Bağlantı Sözleşmesi

Başvuru belgeleriyle birlikte UDAŞ’a gelinerek Bağlantı sözleşmesi imzalanır.

Abone Bağlantı Bedeli

Doğal gaz dağıtım şirketinin en geniş kapsamlı doğal gaz hizmetini verebilmesi için, daire sahibinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir. Bu bedel bağlantı anlaşması sürecinde bir defaya mahsus olarak tahsil edilir.  Bireysel ve merkezî kullanımlar için belirlenmiş Abone Bağlantı Bedeli tutarlarına buradan ulaşabilirsiniz. İlgili bedellere KDV ve Damga Vergisi ilave olarak alınacaktır.

Merkezi sistem ısınmaya geçmek için tüm dairelerin Bağlantı bedelini ödenmesi gerekir.

C- Sertifikalı Firma Seçimi ve Bina İçi Tesisatın Yapımı

UDAŞ, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından oluşturulan mevzuatta belirtilen koşulları taşıyanlara ilgili mevzuat uyarınca sertifika verir.

Aboneler, UDAŞ tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı firmalarla görüşerek (Yetkili Firma Listesine buradan ulaşabilirsiniz.) kendilerine göre uygun olan sertifikalı firmayı seçerek firma ile Resmi Sözleşme yapmak zorundadırlar.

Sertifikası bulunmayan firmaların iç tesisat yapmaları mevzuat hükümleri uyarınca yasaktır.

Anlaşma yaptığınız Sertifikalı firma abonelerin,

 • Projesini hazırlayacak,
 • Projeyi UDAŞ’a onaylatacak,
 • Abone ile yapılan resmi sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler ile ilgili mesleki mesuliyet ve montaj all risk sigortasını yaptıracak.
 • Bina iç Tesisatını yapacak,
 • UDAŞ’ a tesisatı kontrol ettirecek,
 • UDAŞ’ dan tesisatın uygunluk belgesini alacaktır.
keyboard_arrow_up