İLK KULLANIM ABONE SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

A- Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi İmzalanması

Sertifikalı Firma tarafından Binaya ait doğalgaz iç tesisat projesi UDAŞ ‘a onaylatıldıktan sonra, gaz kullanım sözleşmesi için gerekli evrakları hazırlayınız.

 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası
 • Sözleşme yapacak kişi kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için noter onaylı vekâletname fotokopisi
 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 • Sözleşme yapacak kişi kiracı ise Kira kontratı fotokopisi,
 • Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için, noter onaylı vekâletname fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
 • Kaşe
 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 • Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 • Yetkili olduğunu gösterir karar defteri.

Hazırlanan evraklarla birlikte doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalar ve Güvence Bedelini ve Damga Vergisini yatırır. Bu sözleşmenin dairede gazı kullanacak kişi tarafından yapılması mevzuat açısından zorunludur.

Abonelik Sözleşmesi imzalayan müşterilerden bir defaya mahsus olmak üzere Doğalgaz Piyasası dağıtım ve müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre geri verilmek üzere Güvence Bedeli (Depozito) tahsil edilir.

Konutlara ait Güvence Bedellerine buradan ulaşabilirsiniz. Konut dışı aboneliklere ait güvence bedelleri proje tüketim değerlerine göre hesaplanacaktır.

Güvence Bedeli ödendikten sonra Sayaç montajı yapılır.

B- Gaz Açma

Abonelik sözleşmesi yapıldıktan sonra Sertifikalı firmanız tarafından Tesisat kontrolleri tamamlanarak UDAŞ’ dan gaz açma randevusu talep edilir.

UDAŞ tarafından verilen randevu zamanında Sertifikalı Firma yetkilisi nezaretinde UDAŞ yetkilisi tarafından Tesisat kontrolleri tamamlanır. Tesisatınız UDAŞ Teknik Şartnamesine uygun ise UDAŞ yetkilisi tarafından tesisatınıza onay ve tarafınıza uygunluk belgesi verilerek gaz açılışınız yapılır.

Eğer tesisatınız UDAŞ Teknik Şartnamesine uygun değil ise Gaz Açma İşlemi yapılamaz. Doğal Gaz Uygunluk Belgesi verilmediği takdirde gaz kullanılamaz.

Gerek emniyet ve garanti açısından, gerekse mevzuatta öngörülen bir zorunluluk olarak gaz açma esnasında; UDAŞ yetkili personeli, tesisatçı firma yetkilisi ve cihazın yetkili servis personeli hazır bulunmalıdır.

keyboard_arrow_up