SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİ LİSTESİ

Bu liste dışındaki konut hariç bütün tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Serbest tüketici statüsüne haiz kişi ve kurumlar UDAŞ’a müracaat ederek mevzuatta yer alan işlemleri yerine getirdiklerinde Serbest Tüketici sınıfında değerlendirilir.

Menü