SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ

Sözleşme fesih başvurusu abonenin kendisi veya noter onaylı vekâletnameyle yetkilendirilen kişi tarafından yapılır.

Bireysel Aboneler İçin;

  • İşlemi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
  • Aboneye ait Banka IBAN numarası

Ticari Kullanım Yapan Aboneler İçin;

  • İşlemi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
  • İmza sirküleri veya Vekaletname
  • Kaşe
  • Aboneye ait Banka IBAN numarası

Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından otomatik ödeme talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

keyboard_arrow_up